Expedit Backoffice

Expedit Backoffice

instalacija Expedit Backoffice

Expedit Backoffice instalacija – Windows

Najnovija verzija je 2.0.6

Java instalacija

Expedit koristi 32-bitno Java izvršno okruženje.

Windows – Java 8, 32-bit JRE

Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10

Windows – Java 7, 32-bit JRE

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Windows – Java 6, 32-bit JRE

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

Linux RPM – Java 8, 32-bit JRE

Java for RPM based Linux Platforms

Linux RPM – Java 7, 32-bit JRE

Java for RPM based Linux Platforms

Potrebno Java okruženje najčešće se već nalazi na Vašem računaru, ali ukoliko to nije slučaj možete ga preuzeti sa gornjih linkova.

Najnovija Java verzija za sve operativne sisteme može se preuzeti odavde: Java Downloads for All Operating Systems

Instalacija Jave na Linux sistemima sa Advanced Packaging Tool (APT) - Debian, Ubuntu itd.:

sudo apt-get install default-jre