FAQ

Često postavljena pitanja

1. Napravio sam preuzimanje, da li Vam je prošao nalog?

Ukoliko ste napravili preuzimanje na drugoj adresi, i ako ste dobili povratni PopUp „Vaš zahtjev je prosljeđen servisnom centru“, onda je nalog uspješno dostavljen do ExpressOne d.o.o.

2. Unjeo sam više paketa, kako da storniram jedan?

Ukoliko ste unijeli paket više, a niste printali naljepnicu, pronađite pošiljku u pregledu pošiljaka i uradite modifikaciju broja paketa na željeni iznos.

Ukoliko ste vec printali naljepnicu, istu odmah odstranite (baciti) kako se ne bi koristila na drugu pošiljku. Ako ste i zaljepili istu na pogrešan paket, istu pokušati odljepiti ili novu (ispravnu) naljepnicu preljepiti preko navedene.

3. Pogrešno unesen iznos naplate (SDS), kako izmjeniti?

Iznos naplate možete promjeniti tako što pronađete pošiljku iz pregleda pošiljaka, i uradite modifikaciju. Kada ispravite iznos naplate (SDS) na željeni iznos, samo spremite pošiljku i isti će biti navedene prilikom dostave.

4. Ne može da napravi kraj dana, šta da uradim?

Prilikom kreiranja kraja dana, neophodno je da imate pristup internetu odnosno podešenu aplikaciju za komunikaciju sa serverom.

Ukoliko iz nekih razloga nema internet pristupa, aplikacija automatski izbaci prozor za spremanje file-a na računalo. File spremite na Desktop Vašeg računara, i isti pošaljete putem mail-a (kao attachment) na sljedeću mail adresu: expedit.ba@gmail.com

5. Kako da naručim preuzimanje na drugoj adresi?

Preuzimanje na drugoj adresi je moguće poručiti na sljedeći način:

  • Kreiranje nove pošiljke
  • Tab - Opcije za preuzimanje

    FAQ 05

  • Check Box - preuzimanje na drugoj adresi
  • Popunite podatke o adresi za preuzimanje

6. Gdje stavljam naplatu/otkupninu?

Naplata/Otkupnina za pošiljku se stavlja odabirom opcije SDS u servisima. SDS je skraćenica od Special Delivery Service, u što u nasem slučaju spada i naplata.

Nakon odabira, otvori se polje za unos iznosa u valuti KM.

7. Poslije 16 h ne mogu unijeti nalog, zašto?

Nalog možete naručiti do vremena označenog na zahtjevu za preuzimanje koji su definisani iz operativnih razloga. Kupcu je dozvoljeno naručiti preuzimanje do označenog vremenskog perioda, u protivnom će imati mogućnost poručiti za naredni dan.

Krajnje vrijeme preuzimanja je označeno na početnom prozoru aplikacije, i info baru na dnu aplikacije.

8. Gdje da vidim broj pošiljke?

Broj pošiljke možete provjeriti na dnu prozora prilikom kreiranja pošiljke, u polju Detalji o pošiljci.

9. Ne mogu da štampam naljepnice, zašto?

Ukoliko niste u mogućnosti da štampate naljepnice, razlozi mogu biti sljedeći:

Mogući razlog Akcija
Štampac/Printer Vam nije upaljen Provjeriti
Štampac/Printer Vam nije priključen na mrežu/USB Provjeriti
Štampac/Printer Vam nije ispravno instaliran Provjeriti
Neki drugi razlog Restartovati aplikaciju, a po mogućnosti restart računara