Pomoć na daljinu

pomoć na daljinu od Vaše tehničke podrške

Team Viewer

Aplikacija za pružanje podrške na daljinu

Team Viewer instalacija – Windows

Windows XP i noviji. Takođe je podržan i Windows 10.

Team Viewer uputstvo

Uputstvo za instalaciju i pokretanje aplikacije.